Budoucnost

Pro další léta se chceme více zabývat preventivní medicínou a předcházení nemocí. Z toho důvodu jsme zakoupili již tři  přístroje k provádění diagnostiky na odhalení funkčních poruch organismu, které napomáhají k určování vhodnosti ordinovaných procedur, zakoupili jsme počítačový program k diagnostice vad páteře a celé kosterní soustavy. Absolvovali jsme řadu školení a kurzů, v lednu 2008 sedm pracovníků absolvovalo kurz lymfatických drenáží a kurz baňkování s cílem rozšířit možnosti podávaných procedur zejména u diabetiků, astmatiků, alergiků, pooperačních stavech onkologických onemocnění a poúrazových stavech, neuralgických potíží, které léčíme.

Lázeňský léčebný dům Luhačovice Praha - vstup Lázeňský léčebný dům Luhačovice Praha - vstup